Aylık arşivler: Mayıs 2013

Sinema Atölyesi Seminerleri 7: ‘Film Yapım Süreci ve Yapımcılık’

Image

 

 Film yapım süreci ve yapımcılık konusunun konuşulduğu seminerin konuğu Oktay Berber’di. Öncelikle, konuğumuz filmlerin ideolojik olduğu konusundaki fikirlerini bizlerle paylaştı. Recep İvedik de dahil olmak üzere her filmin bir ideolojisi olduğu konuşuldu. Burada Recep İvedik’i örnek olarak vermesinin sebebi de bu tarz konularda en çok örnek verilen, tartışılan film olmasıdır. İdeolojiler doğrultusunda Amerikan sinemasında  geçmişte gösterilmesi zorunlu olan iki şey Amerika bayrağı ve kiliseyken, Türkiye’de TRT’nin tek kanal olduğu zamanlarda viski içmek ve eve ayakkabıyla girmek olduğunu belirtti. Sebebi de tahmin edileceği gibi batılılaşma…

 Söyleşide birçok konuya değinilirken bunlardan birisi de film eleştirmenleri oldu. Gişe ve sanat filmi arasındaki farkların oluşmasındaki en önemli etkenin film eleştirmenleri olduğu konuşuldu. Sizler bu görüşe katılır mısınız bilmiyorum ancak yönetmen/senarist Oktay Berber’in düşüncesi bu yöndeydi.

 Set ortamının önemiyse Oktay Berber’in üzerinde en çok durduğu konulardan biriydi. Özellikle bizim gibi iletişim fakültesi öğrencileri için bunu sıkça tekrarlayıp tavsiye etti. Küçük işlerden başlayarak sette bulunmanın, orada usta-çırak ilişkisi sayesinde mesleği öğrenmenin daha yararlı olabileceği konusundan bahsetti. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerin yanında tecrübenin önemini vurguladı.

 Bütçenin önemi, yapımcılık konusunun ana başlığıydı diyebilirim. Üretim süreci ve yapım aşamasında sadece fikir ve yaratıcılığın olması yetmiyor maalesef. Burada da bütçe ve beraberinde de yapımcı devreye giriyor. Ancak yetersiz olunan konulardan birisi de yapımcılık. Yönetmen, iletişim fakültelerinin yanı sıra bir de yapımcılık bölümünün açılmasının yapımcılık mesleğini daha profesyonel hale getirebileceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

 Oktay Berber, seminer içerisinde senaryo ve Türk sineması hakkındaki fikirlerini de bizimle paylaştı. Kendisi de senarist olduğu için senaryonun önemini ve oyuncuyla oluşması gereken kimyasını bize aktardı. Herkes senaryonun işçisidir, senaryoya hizmet eder sözünden de yola çıkarak senaryoda evrensellik, sen olsan nasıl bir senaryo yazardın fikirleri üzerinde tartıştık. Türk sinemasının örnek alması gereken sinemanın Bollywood olduğu konusundaki fikirlerini bizimle paylaştı. Yönetmen,  Türk sinemasının tam olarak kendini tanıtamamasının sebebinin, Türk sinemasının belirli,temel özelliklerinin var olmaması durumundan olduğunu belirtti. Türkiye’deki festivallerin de yetersizliği ve diğer festivalleri aşamaması hakkında öğrencilerin de fikirlerini söylediği güzel bir seminer gerçekleşti.

 Seminerlerimizin sekizincisi olan ‘Kısa Filmin Retoriği’ sinema eleştirmeni ve yazar İhsan Kabil’in katılımıyla 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’de MST cep sinemasında (C02) yapılacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz!

 

DUYURU VE PROJE ÇAĞRISI: “Pitching in Istanbul, Belgesel Film Proje Pişirme Atölyesi”

Belgesel Sinemacılar Birliği uluslararası uzmanların katılımıyla “PITCHING IN ISTANBUL” adlı Belgesel Film Proje “Pişirme” Atölyesi düzenliyor. 

Üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan atölyenin, “BELGESEL PROJELERİN ULUSLARARASI DÜZEYDE GELİŞTİRİLMESİ” adlıbaşlangıç semineri, TRT Belgesel Ödülleri etkinliği sırasında Marijke Rawie tarafından verilecek. 

 

Bu başlangıç semineri 12 Mayıs tarihinde, saat 14:00‘te TRT Radyoevi‘nde ilgilenen herkesin katılımına açık olup, simültane çeviri yapılacaktır.  Seminerin içeriği:

·       Belgesel Alanında Uluslararası Hedef Kitleye Uygun Konular Nelerdir?

·       Yerel Bir Öyküyü Uluslararası İzleyici İçin Cazip Hale Nasıl Getirebilirim?

·       Pitching Nedir? Pitching Forumlardan Ne Bekleyebiliriz, Ne Beklememeliyiz?

·       Avrupa’da, Türkiye’deki Belgeselcilerin Katılabileceği Ne Gibi Eğitim Fırsatları Var?

·       Uluslararası Belgesel Marketinin Farklı “Oyuncuları”  Kimlerdir, Rolleri Nedir?

Başlangıç seminerinden sonra, Ağustos ve Ekim aylarında, ekiplerin seçilen projeleri ile birlikte katılabilecekleri ve somut olarak projelerini uzmanlarla birlikte “pişirdikleri”, yani uluslararası alanda fon ve yatırımcı bulma konusunda şansını arttırmak üzere şekillendirdikleri, geliştirdikleri iki atölye daha gerçekleştirilecek.  Projeyle katılım için başvurular 1 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek

 

Ağustos Atölyesi: 

“BELGESEL PROJESİNİ ANLATMAK”

·       Belgesel öyküleme, anlatım stratejileri

·       Metin ve yaklaşım metni (tretman) yazma

·       Proje dosyası yazma: Başlıklar, ana fikir cümleleri, güçlendirici unsurlar

·       Sunum,  trailer hazırlama

·       Uluslararası kaynak yaratma

·       Yayın ve gösterim alanları – kuşaklar, festivaller

 

“Pitching in İstanbul” atölyelerinin üçüncü ve son ayağı, ikinci aşamaya katılan projelerin danışmanlık, eğitim ve yönelimlere göre geliştirilme süreçleri ardından, Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivaline paralel olarak gerçekleştirilecek.

 

Ekim Atölyesi: 

“BELGESEL PROJESİNİ SUNMAK”

·       Bütçe, fon bulma ve yapım

·       trailer eğitimi ve kurgu.

·       projenin sunumu (pitching)

·       alternatif finansman modelleri

·       Uluslararası fonlar, forumlar, pitching ve ortak yapım toplantıları

 

ATÖLYEYE KATILIM KOŞULLARI:

 

Projeyle Katılım için Başvuru: 

 

Pitching in Istanbul, Uluslararası Belgesel Proje Pişirme Atölyesi‘nin internet üzerinden başvuru formu ve başvurunun kağıt üzerine basılı çıktısı ve DVD’ler en geç 1 Temmuz 2013 Pazartesi saat 17:00‘ye kadar BSB ofisine ulaştırılmalıdır. Bu tarihten sonra elimize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuruların hem Türkçe, hem İngilizce olarak yapılması gerekmektedir. 

BAŞVURU FORMUNA ONLINE OLARAK ULAŞILABİLİR.

Kimler Katılabilir?

Belgeseli meslek edinmiş ya da edinmeye kararlı, “yaratıcı belgesel” projesi olan ve yönetmen ile yapımcıdan oluşan ekipler atölyeye katılabilir. Ekipteki en az bir kişinin İngilizce’ye hakim olması çalışmaların izlenebilmesi ve atölye sonrası süreçler için önemlidir. 

 

Yaratıcı Belgesel ile ne kastedilmektedir?

Yaratıcı belgesellerin yönetmenleri, araştırmacı/gazeteci kimliğin ötesinde, sanatçı kimliği de taşırlar.  Yaratıcı belgesel ile kastedilen, üslup olarak ilginç olan, yenilikçi, izleyici ile başarılı bir şekilde iletişim kurabilen filmlerdir.  İçeriğinin güçlü olmasının yanısıra, sunumu ve konuyu ele alış biçimiyle sanat değeri olan yapımlar yaratıcı belgesel olarak nitelenmektedir. 

 

Proje hangi aşamada olmalıdır?

Proje, geliştirme aşamasında ve gerçekleşebilirliği kanıtlanmış olmalıdır. Yani, araştırması belirli bir noktaya gelmiş, bütçelendirme çalışması yapılmış, ilgili kişiler/karakterlerle öngörüşmeler yapılmış olmalıdır.

 

Proje Seçimi

Proje seçimi, BSB’ce oluşturulan ve uluslararası alanda deneyimli, yerli ve yabancı uzmanların yeraldığı kurulun değerlendirmeleri ile yapılacaktır.

 

Yapılacak seçimde, projeler, sunulan yaklaşım metninin gücü ve/ya da yeniliği, öykünün orijinalliği ve/ya da önemi, yönetmenin bu proje ile ilgili vizyonu, projenin evrensel bir hedef kitleye yönelik olarak geliştirilebilirliği ve finansal olarak gerçekleştirilebilirliği ölçütleri ile değerlendirilecektir. 

 

Katılım Ücreti

Atölyelere katılım için herhangi bir eğitim ücreti ödenmesi gerekmeyecektir. Ancak, katılımcılar eğitime katılma bedeli olarak proje geliştirme bütçelerine 3.000 ? ilave edecek, projenin finansmanının oluşturulması ve yapıma girilmesi halinde bu bedeli yeni eğitim atölyelerinin finansmanında kullanılmak üzere BSB’ye ödeyecektir.  Projenin finanse edilememesi ve yapıma girilmemesi durumunda bir borç yükümlülüğü olmayacaktır.  BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Ergenekon Cad. N:10 Ahmet Bey Plaza K:7 Pangaltı Şişli İSTANBUL
Tel ve Faks : 0 212 240 30 010212 245 90 960212 245 89 58

E-posta: mektup@bsb.org.tr

 

Sinema Atölyesi Seminerleri 8: ‘Kısa Filmin Retoriği’

Image

 Mayıs ayının ikinci haftasında sinema eleştirmeni ve yazarı İhsan Kabil’i ağırlıyoruz. Seminerden önce yönetmen Ahmet Uluçay’ın Koltuk Değneğinden Kanat Yapmak filmini izleyeceğiz. Seminer 14 Mayıs salı günü 14.00’de başlayacaktır. Gösterim ve seminer her zaman olduğu gibi MST cep sinemasında (C02) yapılacaktır ve katılım ücretsizdir.

İhsan Kabil Kimdir?

 Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan ve ABD’de Ohio State Üniversitesi’nde sinema dalında yüksek lisans yapan yazarın Gelişim Sinema, Gösteri, Kinema, Ve Sinema gibi dergilerde tercüme, derleme ve film eleştirileri yayınlandı. 2005’te Eurimages’in Türkiye temsilciliğine getirildi. İki yıl bu görevi sürdürdü. Kazakistan Almatı ve İran Fecr Film Festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Aynı zamanda yazar, Star gazetesinde sinema değerlendirmeleri yapmıştır.

Eseri: Düş, Gerçek ve Sinema

Ahmet Uluçay Kimdir?

 Kendi imkânlarıyla yaptığı kısa filmlerle çeşitli festivallere katılan yönetmen, yaşam hikayesini anlatan ilk uzun metraj filmi, 40’a yakın ödül alan, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle tanınır. Yönetmen 2009 yılında vefat etmiştir.

Filmleri:

-Optik Düşler

-Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak

-Bizim Köyün Orta Yeri Sinema

-Bizim Köyde Bayram Sabahı

-Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

-Bozkırda Deniz Kabuğu

Sinema Atölyesi Seminerleri 7: ‘Film Yapım süreci ve Yapımcılık’

Image

 

Marmara Sinema Topluluğu bu hafta iki konuğu birden ağırlıyor. Konuklarımızdan biri de yönetmen Oktay Berber. Film yapım süreci ve yapımcılığın konuşulacağı seminer, 9 Mayıs Perşembe günü 14.00’de MST cep sinemasında (C02) yapılacaktır. Her zaman olduğu gibi katılımlar ücretsizdir. Herkesi bekleriz.

Sinema Atölyesi Seminerleri 6: ‘Ortak Yapım ve Proje Geliştirme’

Image

 Hız kesmeden ve düzenli bir şekilde yapılmaya devam eden seminerlerimizin altıncısında yönetmen Erol Mintaş’ı ağırlayacağız. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’de C02 (MST) sınıfında aramızda olacak yönetmenin seminerine katılım ücretsizdir. Herkesi bekleriz!

Erol Mintaş Kimdir?

 1982 Kars doğumlu genç yönetmen Marmara Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Ardından yine okulumuz Marmara Üniversitesi’nde Sinema-Tv yüksek lisansı yapmıştır. Evrensel, Radikal Genç, Koalakultur gibi yayınlarda sinema yazıları yazmıştır. 

Yönetmenliğini yaptığı belgesel film:

-Ucube (2012)

Yönetmenliğini yaptığı kısa filmler:

-Berf (Kar) (2010)

-Butimar(2008)

Faysal Soysal ile “Kısa Film Yapımı”

Marmara Sinema Topluluğu’nun düzenlediği Sinema Atölyesi Seminerleri kapsamında Faysal Soysal, sinema ve kısa film üzerine tecrübelerini anlattı.

Programda öncelikle Faysal Soysal’ın “Kayıp Zaman Düşleri” ve Shahram Mokri’nin “Unlimited Circle” adlı kısa filmleri gösterildi. Filmler hakkında genel bir tartışmadan sonra Faysal Soysal kısa film çekimi hakkında teknik bir yorum getirdi.

Eksik Anlatım Tekniği
Eksik anlatım yöntemine de değinen Soysal bu yöntemi şöyle örneklendirdi, “Mesela iki arkadaş oturmuş sohbet ediyorlardır. Masanın altında bomba vardır. Bomba patlar ve insanların aklında bir soru işareti kalır. Acaba bombayı hangisi koydu? Sonrada o bombanın oraya koyuluş süreci gösterilir.”

Soysal, sanat eseri ve izleyici ilişkisine ise, “Derdimiz bir sanat eseri ortaya koymaksa karşıdaki izleyiciyi de düşünmek zorundayız.” diyerek konuya açıklık getirdi.

Hikaye olarak İran Sineması 
İran Sinemasını hikaye bağlamında kendisine yakın bulduğunu söyleyen Soysal, teknik olarak ise Rus sinemasını beğendiğini belirtti.

Sinemaya nasıl başladığı sorusuna da değinen Soysal, “Sinemayla ilişkim şiirle başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne girdim. Ancak ayrılmak zorunda kaldım. Oradan Eczacılık Fakültesi’ne geçtim. Burada okumak sinemaya daha fazla zaman ayırmamı sağladı.” dedi.

Ömer Can Talu

Sinema Atölyesi Seminerleri 1-2-3 ve 4 ‘Yönetmenlik: Hikayenin Görüntülenmesi’

kkk

 Dr. Ahmet Ilgaz ile yaptığımız Sinema Atölyesi Seminerlerinin dördüncüsü hakkındaki görüşlerimi yazmadan önce diğer üç seminerin konusunu, katılamayanlar için özet geçmek istiyorum.  Seminerlerin birincisi olan ve ‘Matrix ve Simülasyon’ başlığı üzerinde durulan konuşmanın konuğu, fakültemizin hocalarından Doç. Dr. Ali Murat Yel’di. Seminerden bir gün önce Matrix filmi gösterildi, film ve Jean Baudrillard’ın  Simülakrlar ve Simülasyon kitabı esas alınarak simülasyon konusu tartışıldı. Böylelikle konuşmamızın temasını da sosyal bilimler ve sinemanın birbiriyle olan bağlantısı olarak özetleyebiliriz. En sonunda Ali Murat Yel’in vurguladığı nokta da bir kitaptan yola çıkarak nasıl bir film yaratılacağı oldu.

 İkinci seminerde Klaket programının aracılığıyla yönetmen Caner Erzincan konuğumuz oldu ve ‘İlk Film’ hakkında bizimle görüşlerini paylaştı. Seminer öncesinde kendisinin ilk filmi olan Mar’ı izledik. Film sonrasında öğrencilerin de katılımıyla daha çok soru cevap şeklinde geçen bir seminer oldu. Kendisi de iletişim fakültesi mezunu bir yönetmen olduğu için öğrencilerle empati kurarak, öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap verdi. Film çekmenin zorlukları, yapımcılarla yaşanan sıkıntılar ve neden bağımsız sinemayı seçtiği gibi başlıklar altında ilk filmi çekmenin zorluklarını ve aşamalarını konuşma şansını bulduk

 Seminerlerin üçüncüsü olan ‘Senaryo İle Bir Dünya Yaratmak’ başlığında okulumuz hocalarından Prof. Dr. Serpil Kırel’i ağırladık. Seminer öncesinde senaristleri arasında Serpil Kırel’in de bulunduğu, Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı  Herkes Kendi Evinde filmi izlendi. Seminerin ilk kısmı filmle ilgiliydi. Üç kişinin nasıl senaryo yazdığı, film çekim aşamasında neler gerçekleştiği gibi tecrübelerini bizlerle paylaştı Serpil Hoca. Seminerin ikinci kısmındaysa, temayı genelleyecek olursak, senaryo hakkında konuşuldu. Senaryonun evrenselliği, diyalog yaratma gibi başlıklar üzerinde duruldu. Senaryo hakkında birçok şey öğrenmemizin yanında seminer sonunda da  bir şeyler yazmalıyım fikri oluştu.

Fakültemiz hocalarından Dr. Ahmet Ilgaz ile yaptığımız ve dördüncü seminerimiz olan ‘Yönetmenlik: Hikayenin Görüntülenmesi’ ise daha çok sinemanın araç gereçleri (tools) üzerinde durulan bir konuşma oldu. Film çekim aşamasında yönetmenin görevleri olarak da belirtebiliriz bunu. Değinilen ilk konu da buna bağlı olarak kompozisyonla anlatmak oldu. Pozlama ve ışık önemi, renk kullanımı, çerçeveleme ve ses gibi teknik konuların öneminden ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedildi.  Ahmet Ilgaz, sinemanın kendisinden gelen araç olarak da bilinen kurgu ve açılama hakkındaki bilgilerini paylaştı. Açıların kullanım şekillerinde, renk seçimlerinde,farklı kurgu şekillerinde başarılı örnekler olan Doubt, Gladiator, The Graduate, Falling Down, Do the Right Thing, Breathless ve Fargo filmlerinden belirli sahneleri izleyerek bu sahneler hakkında konuştuk. Sahneleri izlerken hocanın yönlendirmelerine göre izlediğimiz sahnelerin yanı sıra bu sahnelerin bize ne ifade ettiği konusunda tartıştık. Ahmet Hoca teknik hakkında yoğun ve etkili bir şekilde konuştu ancak ‘Teknikten çok hikayeyi nasıl anlattığın önemli.’ cümlesini de belirtti. Buna bağlı olarak da filmde mesaj vermek konusuna geçiş yaptı. Direkt mesaj vermek amacıyla, özellikle karaktere söyletilen cümlenin propaganda amacı taşıdığı üzerinde durdu.  Böyle bir duruma düşmemek için yönetmenin aklında önerme cümlesi olmalı ve düşüncesi ‘Bunu seyirciye nasıl verebilirim?’ şeklinde olması gerektiğinden bahsedildi.  Hollywood sinemasını temel alarak bir filmde giriş gelişme ve sonucun nasıl işlenmesi gerektiği konusunda uzun bir süre duruldu ve Gladiator filminden izlediğimiz örnek sahnelerle bu daha da pekişti.

 Filmlerin konularından bahsederken öne çıkan konulardan biriyse ırkçılık oldu. Yönetmenlerin bu konudaki tutumu, izleyicilerin birbirlerinden farklı bakış açıları… Net çizgilerle ayıramadık biz bu durumu. Karakterleri tam olarak iyi ya da kötü olarak göremememiz veya taraf tutamamamız da buna örnek oldu. Özellikle Falling Down ve Do the Right Thing filmlerini izleyebilirseniz bunları daha net olarak görebilirsiniz.

 Her hafta yeni bir konukla seminerlerimiz devam etmektedir. Bizi takip etmeye devam edin. Ayrıca https://www.facebook.com/marmarasinematoplulugu ve https://twitter.com/MarmaraSinema hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.